Hiệp hội chuyên ngành | Designs.vn

global design news and ideas
Hội kế toán thành phố Hồ Chí Minh

Hội kế toán thành phố Hồ Chí Minh

 Hội kế toán ko liên quan nhiều đến design.

Tel 142 Nguyễn Thị Minh | TP HCM | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hiệp hội Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam

Hiệp hội Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam

Phát triển nghề tư vấn xây dựng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các thành viên hành nghề tư vấn.

Tel (844) 38218093 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam

Tổng Hội Xây Dựng Việt Nam

Điều hoà, phối hợp hoạt động của các Hội thành viên, bảo vệ quyền lợi của hội viên

Tel (844) 38314732 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam

Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam

Tập hợp, đoàn kết và phát huy tài năng trí tuệ các kiến trúc sư, bảo vệ quyền lợi của hội viên

Tel (844) 38253648 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hiệp hội Quảng Cáo Việt Nam VAA

Hiệp hội Quảng Cáo Việt Nam VAA

Thúc đẩy ngành quảng cáo phát triển, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

Tel (844) 39365794 | Hà Nội | Công ty nước ngoài | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hiệp Hội XD Và VLXD TP Hồ Chí Minh

Hiệp Hội XD Và VLXD TP Hồ Chí Minh

Hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng.

Tel (848) 38279799 | TP HCM | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hiệp Hội Làng Nghề Việt Nam

Hiệp Hội Làng Nghề Việt Nam

Bảo tồn phát triển ngành nghề truyền thống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên.

Tel (844) 39745347 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hội Đồng Hiệp Hội Xi Măng VNCA

Hội Đồng Hiệp Hội Xi Măng VNCA

Đại diện và bảo vệ quyền lợi của Hội viên, Tổ chức công tác thông tin, tham quan khảo sát, cung cấp cho Hội viên những thông tin mới. 

Tel (844) 39740918 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hiệp Hội Thủ Công Mỹ Nghệ Việt Nam

Hiệp Hội Thủ Công Mỹ Nghệ Việt Nam

Liên kết, hỗ trợ các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ.

Tel (844) 39369284 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hiệp Hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam VPPA

Hiệp Hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam VPPA

Tập hợp, tổ chức tạo điều kiện để các hội viên hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau; cung cấp thông tin trong nước và thế giới về giấy và bột giấy, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

Tel (844) 38210455 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hiệp hội Nhựa Việt Nam

Hiệp hội Nhựa Việt Nam

Liên kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế – kỹ thuật; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên; góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống của người lao động.

Tel (848) 62905017 | TP HCM | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hiệp Hội Bao Bì Việt Nam VPA

Hiệp Hội Bao Bì Việt Nam VPA

Tổ chức xã hội- nghề nghiệp của các nhà sản xuất, kinh doanh, sử dụng, nghiên cứu và quản lý có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến lĩnh vực bao bì.

Tel (848) 62610535 | TP HCM | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Viện Công Nghệ Khoan Việt Nam

Viện Công Nghệ Khoan Việt Nam

Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực thăm dò địa chất. khai thác mỏ.

Tel (844) 37615514 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hiệp Hội Sợi Việt Nam

Hiệp Hội Sợi Việt Nam

Liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau giữa các thành viên về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các Hội viên.

Tel (848) 39110992 | TP HCM | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam

Là nơi tập hợp các tổ chức cá nhân có liên quan tới bất động sản, nhằm tạo sự giao lưu trao đổi kiến thưc, giúp đỡ lẫn nhau.

Tel (84.4)6296009 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hội Tiêu Chuẩn Và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam

Hội Tiêu Chuẩn Và Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Việt Nam

Tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhằm giúp đỡ nhau nâng cao trình độ nghề nghiệp,  chất lượng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Tel (84.4)38520981 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hội Kết Cấu Và Công Nghệ Xây Dựng Việt Nam

Hội Kết Cấu Và Công Nghệ Xây Dựng Việt Nam

Mục đích của Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá các kết quả nghiên cứu và ứng dụng trong những năm qua, tập hợp lực lượng cán bộ khoa học Kết cấu Xây dựng nhằm phát huy hơn nữa khả năng đóng góp của lực lượng này vào sự nghiệp phát triển của Ngành kết cấu nước ta

Tel (84-4)38523706 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hội Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam VABM

Hội Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam VABM

Phổ biến thông tin khoa học công nghệ, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tổ chức đánh giá sản phẩm mới, công nghệ mới; tổ chức hội chợ, triển lãm hội thảo trong và ngoài nước

Tel (84-4)38584949 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hội Nghệ Sỹ Sân Khấu Việt Nam

Hội Nghệ Sỹ Sân Khấu Việt Nam

Tập hợp các nghệ sĩ hoạt động các bộ môn, chuyên ngành Sân khấu tạo ra sức tổng hợp để xây dựng và phát triển nền Sân khấu Việt Nam.

Tel (844) 39439914 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Hội Cầu Đường Cảng Thành Phố Hồ Chí Minh

Hội Cầu Đường Cảng Thành Phố Hồ Chí Minh

Đoàn kết cùng nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về thông tin, thành tựu khoa học kỹ thuật và ứng dụng vào sản xuất.

Tel (848) 662581491 | TP HCM | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Tìm nhanh
MM Interior
if-design-awardTin tuyển dụng thiết kế
Đăng ký nhận bản tin

a product of 3dmarcom. © 2021 Designs.vnGlobal design news and ideas