Tư vấn, quản lý dự án | Designs.vn

global design news and ideas
Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đất Việt

Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đất Việt

Tư vấn thiết kế nhiều công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Đã up ID1141
 

Tel (84320) 6616612 | Hải Dương | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Pelli Clarke Pelli Architects

Pelli Clarke Pelli Architects

Buildings design, consultant.

Tel (+1 203) 7772515 | Nước Ngoài | Công ty nước ngoài | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Turner Construction Company

Turner Construction Company

Preconstruction Consulting, Program Management, Design-Build, General Construction.

Tel (+1 212) 2296000 | Nước Ngoài | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
COTEBA

COTEBA

Tư vấn, giám sát công trình.

Tel (331) 55841010 | Nước Ngoài | Công ty nước ngoài | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Công ty Kiến Trúc Công Trình ACO

Công ty Kiến Trúc Công Trình ACO

Thiết kế, giám sát, tư vấn, thi công công trình.

Tel (844) 37832128 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Công ty Tư Vấn DP

Công ty Tư Vấn DP

Tư vấn thiết kế công trình, tủ điện.

Tel (848) 62586680 | TP HCM | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Vina Mekong(VMEC)

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Vina Mekong(VMEC)

Thiết kế công trình, kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, cấp thoát nước, xử lý chất thải, công trình điện năng, giao thông. 

Tel (848) 39915677 | TP HCM | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế và Giám Định Xây Dưng Sao Việt

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế và Giám Định Xây Dưng Sao Việt

Tư vấn đầu tư, thiết kế, quản lý dự án, giám sát thi công, kiểm định giám định chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. 

Tel (8431) 3747819 | Hải Phòng | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Công ty TNHH Tư Vấn Giám Sát Thiết Kế Công Trình Cơ Điện Đại Dương

Công ty TNHH Tư Vấn Giám Sát Thiết Kế Công Trình Cơ Điện Đại Dương

Cung cấp giải pháp, Quản lý dự án, Thiết kế cơ điện, Lập tổng dự toán, Quản lý xây dựng.

Tel (848) 38418054 | TP HCM | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng và Quản Lý Dự Án Việt Nam

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng và Quản Lý Dự Án Việt Nam

Tư vấn giám sát thi công, quản lý dự án đầu tư xây dựng, Tư vấn thiết kế công trình.

Tel (844) 22463377 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Công ty Cổ Phần Phát Triển Wedo

Công ty Cổ Phần Phát Triển Wedo

Tư vấn thiết kế các công trình, các dự án quy hoạch, thi công xây dựng công trình. Tư vấn phát triển ứng dụng công nghệ thông tin.

Tel (844) 39429652 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - Vinainco., jsc

Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - Vinainco., jsc

Lập hồ sơ, thẩm định, tư vấn, quản lý dự án đầu tư; Thiết kế quy hoạch lập tổng dự toán chi tiết; giám sát thi công.

Tel (844) 22123928 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Quốc Tế (ICCI)

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Quốc Tế (ICCI)

Thẩm tra kết cấu, quan trắc lún, thí nghiệm vật liệu, tư vấn giám sát thiết kế kèo không gian.

Tel (848) 35886850 | TP HCM | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Công ty TNHH Hoa Ái Việt

Công ty TNHH Hoa Ái Việt

Quản lý dự án, tư vấn giám sát, Thiết kế thi công nội thất, sản xuất thi công sơn, chống thấm.

Tel (848) 22155060 | TP HCM | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Tổng Công Ty Xây Dựng Bạch Đằng

Tổng Công Ty Xây Dựng Bạch Đằng

Xây dựng công trình; khai thác mỏ, vận tải thuỷ, bộ; đào tạo, dạy nghề; Tư vấn đầu tư; tư vấn, khảo sát, thiết kế xây dựng, thí nghiệm. 

Tel (8431) 3856251 | Hải Phòng | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư Trung Tín

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư Trung Tín

Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, thẩm tra thiết kế, quản lý dự án các công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp. 

Tel (8458) 3874777 | Khánh Hòa | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Công ty Cổ Phần Xây dựng Số 1 (COFICO)

Công ty Cổ Phần Xây dựng Số 1 (COFICO)

Tổng thầu xây dựng, lắp đặt trang thiết bị, trang trí nội ngoại thất công trình,xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý dự án, đầu tư kinh doanh bất động sản. 

Tel (848) 38397539 | TP HCM | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Công ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế và Đầu Tư Xây Dựng - BQP

Công ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế và Đầu Tư Xây Dựng - BQP

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Thẩm định dự án, thiết kế Khảo sát các công trình.

Tel (844) 38572671 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Công ty Cổ phần Thiết Kế Công Nghiệp Hoá Chất

Công ty Cổ phần Thiết Kế Công Nghiệp Hoá Chất

Tư vấn đầu tư, quản lý dự án, tư vấn thiết kế.

Tel (844) 38436139 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Đại Việt

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nội Thất Đại Việt

Thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất, mỹ thuật ứng dụng, tư vấn giám sát quản lý dự án và thi công công trình.

Tel (844) 35746335 | Hà Nội | Chi tiết >>
Lưu danh bạ này
Tìm nhanh
MM Interior
if-design-awardTin tuyển dụng thiết kế
Đăng ký nhận bản tin

a product of 3dmarcom. © 2021 Designs.vnGlobal design news and ideas