Công Ty TNHH Thương Mại & Sản Xuất Long Đằng

Tóm tắt dịch vụ

Sản xuất, thiết kế các loại bao bì lon ống giấy phục vụ cho công nghiệp và tiêu dùng.

Địa chỉẤp 1, Xã Long Khê, H. Cần Đước, Tỉnh Long An.
Tỉnh / Thành phốLong An
Tel(8472) 3723232
Emailinfo@longdangpapertube.com
Webpagelongdangpapertube.com
Những công ty cùng quy mô và ngành nghề
Công ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành

Công ty Cổ Phần Bao Bì Tín Thành

Tìm nhanh
MM Interior
if-design-awardTin tuyển dụng thiết kế
Đăng ký nhận bản tin

a product of 3dmarcom. © 2020 Designs.vnGlobal design news and ideas